Kantar Gallup Index Danmark Præsenterer Ugentlig dækning for Dagblade 2. halvår 2022- 1. halvår 2023

Kantar Gallup præsenterer hermed ugentlig dækning for dagblade for 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse

Berit Puggaard

Director

39272727