BRUG VORES OMFATTENDE VÆRKTØJSKASSE TIL AT GØRE DET ENESTE RIGTIGE FOR DIT BRAND

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde en vinderstrategi.

Jesper Mortensen

Senior Client Director

+45 +45 39131520

Et brands succes er i sidste ende afhængig af forbrugerens adfærd - at flere forbrugere vælger dit brand ved flere lejligheder. Det er derfor helt afgørende at forstå dynamikken i beslutningsprocessen og samle den i konkret viden, der kan bruges i planlægningen af strategi for markedsførings- og udviklingsarbejde.

Hos Kantar Gallup samler vi den nyeste neurovidenskabelige viden og kombinerer den med en fundamental forståelse for adfærdsøkonomi og udfordrer på den måde den traditionelle måde at belyse forbrugeradfærd på. Vi leverer en mere tilbundsgående rådgivning, og vores markedsførende brand- og markedsføringsværktøjer giver dig en præcis forståelse for dine potentielle kunders beslutningsprocesser og hvilke strategier, du bør anvende for at skabe fremadrettet vækst og succes.

 

Jesper Mortensen

Senior Client Director

+45 39131520