FRA LØS IDÉ TIL FÆRDIGT PRODUKT - VI RÅDGIVER DIG HELE VEJEN

Med udgangspunkt i Kantars omfattende værktøjskasse rådgiver vi dig hele vejen fra idé til produkt - baseret på relevante data indhentet fra de kommende købere. Ring til os og lad os hjælpe dig.

Bo Elvers

Associate Director

+45 29842596

Innovation & Product Development Hero Image

Udviklingen holder aldrig pause og behovet for forandringer er den eneste konstant i arbejdet med varemærker. Den digitale udvikling har skabt helt nye udfordringer - og uendelige muligheder.

Man klarer sig ikke i markedet uden konstant at finde modsvar til den hastige udvikling, men samtidig er det blevet mere risikabelt at lancere nye produkter. Investeringsomkostninger er høje og presset for at levere nye varetyper eller opdatere de eksisterende kan være voldsomt. Kvalitet bliver ofret til fordel for en kort produktionstid - og omvendt kan man gå glip af gyldne muligheder, hvis man venter for længe.

De traditionelle måder at tænke og planlægge produktudvikling på rækker ganske enkelt ikke længere. Kantar Gallup kan levere modeller og løsninger, som er tilpasset en ny virkelighed, hvor eksterne krav til forandring kan afbalanceres mod interne ønsker og begrænsninger. Derved kan dybden i forbrugerforståelsen afstemmes mod kravene om hurtig reaktion. Vort modelapparat til at støtte produktudvikling er opbygget over denne filosofi.

Bo Elvers

Associate Director

+45 29842596